Όροι Χρήσης

1.     Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι»), καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Πολιτική Cookies, διέπουν από κοινού την πρόσβαση σε, και χρήση της ιστοσελίδας «GNC Web», διαθέσιμο εδώ (εφεξής το «Ιστολόγιο») και του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στο Ιστολόγιο (εφεξής το «Περιεχόμενο»). Οι Όροι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιείτε το Ιστολόγιο.

2.     Ορθή Χρήση

Τυχόν ανάρτηση, κοινοποίηση ή διάθεση Περιεχομένου με περιεχόμενο ανήθικο, παράνομο, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο και με κάθε τρόπο αντίθετο προς τον σκοπό του Ιστολογίου και τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να αναρτάται στο Ιστολόγιο, ανήκει ή αποδίδεται αποκλειστικά στο άτομο που έχει προχωρήσει στη σχετική ενέργεια και θα αφαιρείται το ταχύτερο δυνατόν. Τυχόν Περιεχόμενο που ταιριάζει στην ως άνω περιγραφή και φέρεται εσφαλμένα ως κοινοποιημένο από τον Διαχειριστή ρητά αποκλείεται ως Περιεχόμενο το οποίο ο Διαχειριστής επιθυμούσε να κοινοποιήσει στο Ιστολόγιο και τεκμαίρεται ως κακόβουλη επίθεση στο Ιστολόγιο.  Το Ιστολόγιο και ο Διαχειριστής δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που οι επισκέπτες ενδέχεται να υποστούν από τυχόν Περιεχόμενο που δεν αφαιρείται αμέσως από το Ιστολόγιο για οποιοδήποτε λόγο.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε το Περιεχόμενο να ανταποκρίνεται στην, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης του περιεχομένου, ακρίβεια και αλήθεια, ωστόσο κάθε επισκέπτης του Ιστολογίου χρησιμοποιεί το Ιστολόγιο και το Περιεχόμενο με δική του ευθύνη. Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Ιστολόγιο και το Περιεχόμενο για τυχόν ζημίες:

–        σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές που ενδέχεται να οφείλονται σε κακόβουλο λογισμικό, προγράμματα ή περιεχόμενο τρίτων που βρίσκεται σε συνδέσμους (hyperlinks),

–        κάθε είδους ή φύσεως που προκαλείται από την τυχόν δημοσίευση προσωπικών ή μη δεδομένων από τους ίδιους τους επισκέπτες,

–        ζημίες που προέρχονται από την ίδια τη χρήση του διαδικτύου, όπως ενδεικτικά την υποκλοπή πληροφοριών,

–        που οι επισκέπτες υφίστανται από τη χρήση, αξιοποίηση, μη κατανόηση, παρανόηση ή εσφαλμένη ανάγνωση του Περιεχομένου,

–        που οφείλονται σε εκ των υστέρων αλλαγή, διαφοροποίηση, αλλοίωση ή με κάθε άλλο τρόπο μη απόδοση του γνησίου νοήματος του Περιεχομένου.

 

3.     Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του Περιεχομένου του Ιστολογίου διατίθεται στους επισκέπτες χωρίς αντάλλαγμα ή προϋπόθεση, όπως εγγραφή, σύνδεση, καταβολή αντιτίμου ή άλλη υποχρέωση, πέραν της συμμόρφωσης με το σύνολο των Όρων. Οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή αντίθετη με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιστολογίου εκμετάλλευση του Περιεχομένου απαγορεύεται ρητά. Τυχόν δημοσίευση του Περιεχομένου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κοινοποίηση σε τρίτα μέρη με κάθε τρόπο, προφορικώς ή εγγράφως, από τους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν δημοσίευση ή κοινοποίηση θα γίνεται με ανάρτηση/αναφορά του υπερσυνδέσμου (hyperlink) του Ιστολογίου, με απόδοση της πατρότητας του Περιεχομένου στον εκάστοτε δημιουργό του και με ρητή μνεία στο Ιστολόγιο.